Likvidační sankce za porušení AML zákona

Na začátku letošního roku nabyla účinnosti významná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních […]

Share Button

Příručka evidování skutečného majitele

Od 1. června 2021 nabývá účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci […]

Share Button

Nutnost zřízení dálkového přístupu do ESM pro povinné osoby dle AML zákona

Jak již jsem uváděl, od 1. září 2021 bude jediným způsobem přihlášení […]

Share Button

Pomůcka pro stanovení správnosti vykázání pohledávek a dluhů

Tato pomůcka slouží ke stanovení správnosti vykázání pohledávek a dluhů v rozvaze. […]

Share Button

Skutečný majitel dle nového zákona

Dne 1. června 2021 nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci […]

Share Button

Evidence skutečných majitelů v novém kabátě

Dne 1. března 2021 začalo šestiměsíční přechodné období od informačního systému skutečných […]

Share Button

Bumážka

Jako v Rusku. V carském Rusku. A vlastně i v Sovětském svazu. […]

Share Button

Jak se (ne)povedl úplný lockdown

Jsem daňovým poradcem zvyklým všechny právní předpisy číst několikrát, rozebírat je, přemýšlet […]

Share Button

Nová povinnost pro daňově poradenské společnosti

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým byl […]

Share Button

Jaké jsou lhůty a formy podání daňového přiznání a přehledů za rok 2020?

Je v tom trošku chaos, proto jsme dali dohromady přehled všech termínů. Dozvíte […]

Share Button