Pickey a daně

Mám klienta, který má příjmy z publikování článků na Pickey.cz. Sice přímo na Pickey najdete článek o zdaňování, ale spousta podstatných věcí […]

Share Button

Datové schránky pro podnikatele budou

Již nic nezabrání tomu, aby 1. ledna 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů […]

Share Button

Vymezení skutečného majitele od 1. října 2022

Novelou zákona o evidenci skutečných majitelů, která nabývá účinnosti 1. října 2022, se významným způsobem mění vymezení skutečného majitele. Zjednodušeně lze říci, že […]

Share Button

Likvidační sankce za porušení AML zákona

Na začátku letošního roku nabyla účinnosti významná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Tato […]

Share Button

Příručka evidování skutečného majitele

Od 1. června 2021 nabývá účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s novým zákonem o […]

Share Button

Nutnost zřízení dálkového přístupu do ESM pro povinné osoby dle AML zákona

Jak již jsem uváděl, od 1. září 2021 bude jediným způsobem přihlášení do dálkového přístup do evidence skutečných majitelů (ESM) prostřednictvím eIdentity. […]

Share Button

Pomůcka pro stanovení správnosti vykázání pohledávek a dluhů

Tato pomůcka slouží ke stanovení správnosti vykázání pohledávek a dluhů v rozvaze. Při rozhodování (odpověď ano / ne) se postupuje od základní […]

Share Button

Skutečný majitel dle nového zákona

Dne 1. června 2021 nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ZoESM). Současně nabude účinnosti i novela zákona č. […]

Share Button

Evidence skutečných majitelů v novém kabátě

Dne 1. března 2021 začalo šestiměsíční přechodné období od informačního systému skutečných majitelů (ISSM) k evidenci skutečných majitelů (ESM). Přesně v polovině tohoto šestiměsíčního […]

Share Button

Bumážka

Jako v Rusku. V carském Rusku. A vlastně i v Sovětském svazu. A teď i v České republice. Usnesení vlády č. 216 […]

Share Button