Kolik máš datových schránek, tolikrát…

Během prvního čtvrtletí roku 2023 dochází k masivnímu nárůstu počtu datových schránek, odhady hovoří, že by jich měly přibýt více než dva miliony. Důvodem je část sto třicátá třetí zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Tato část by se spíš dala nazvat „povinná elektronizace podnikatelů“, neboť mění především § 4 zákona č. 300/200 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „ZOEÚ“), a zavádí povinné datové schránky pro (skoro) všechny podnikající fyzické osoby. V tomto článku se proto zaměříme na praktické otázky používání datové schránky v daňově poradenské praxi, včetně situací, kdy má fyzická osoba zpřístupněno více datových schránek.

Datová schránka podnikající fyzické osoby je ze zákona zřizována (jak název napovídá) podnikajícím fyzickým osobám. Ale ne všem. Pro účely datových schránek máme dvě základní skupiny podnikajících fyzických osob. A aby to bylo ještě více zamotané, tak typů datových schránek podnikajících fyzických osob máme rovnou devět (z čehož jeden typ je v prvním čtvrtletí roku 2023 naopak rušen). Fyzické osoby nepodnikající pak mohou mít další dva typy datových schránek, přičemž jeden z nich zatím nebyl nikomu zřízen.

Celý článek naleznete v Bulletinu KDP ČR 1/2022.

Share Button