Datové schránky pro podnikatele budou

Již nic nezabrání tomu, aby 1. ledna 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákon o datových schránkách), která zavádí povinné datové schránky pro všechny podnikatele, kteří mají přiděleno IČO.
Tento zákon navržený vládou Andreje Babiše a schválený ještě v minulém volebním období poslanecké sněmovny (sněmovní tisk 756) nabývá účinnosti až od roku 2023.

Nové bude především znění § 4 odst. 1 a 2:
(1) Datovou schránku podnikající fyzické osobě, advokátu, statutárnímu auditorovi, daňovému poradci, insolvenčnímu správci, znalci, soudnímu tlumočníku a soudnímu překladateli zřídí ministerstvo bezplatně a bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku.
(2) Podnikající fyzická osoba, advokát, statutární auditor, daňový poradce, insolvenční správce, znalec, soudní tlumočník a soudní překladatel mají nárok na zřízení jedné datové schránky podnikající fyzické osoby, advokáta, statutárního auditora, daňového poradce, insolvenčního správce, znalce, soudního tlumočníka a soudního překladatele.
Tuto novelu doplňuje přechodné ustanovení (Čl. CXLIII bod. 3 zákona č. 261/2021 Sb.):
Ministerstvo vnitra zřídí nejpozději do 31. března 2023 datovou schránku podnikající fyzické osoby podle § 4 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2023, podnikající fyzické osobě, která je k 1. lednu 2023 podnikající fyzickou osobou zapsanou v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku, a nemá zřízenu datovou schránku podnikající fyzické osoby. Větou první není dotčeno právo podnikající fyzické osoby požádat si v době od 1. ledna 2023 do zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby podle věty první o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby.

Z toho vyplývá, že všichni podnikatelé, kteří mají přiděleno IČO, budou mít zřízenu datovou schránku nejpozději 31. března 2023.

Nic na tom nemění ani novela (sněmovní tisk 333), kterou 14. prosince 2022 schválil senát. Tato novela zrušila povinnost mít datovou schránku pro osoby, které používají Identitu občana. Pro podnikatele povinnost mít datovou schránku od roku 2023 žádným způsobem neměnila.

Určitě zřídí stát datové schránky všem podnikatelům?
Týká se to všech podnikatelů, kteří mají přiděleno IČO. V seznamu držitelů datových schránek je možné ověřit, zda podnikateli bude zřízena datová schránka. Stačí zadat IČO.

Jak se podnikatelé do nově zřízených datových schránek přihlásí?
Provozovatel datových schránek (Česká pošta) bude datové schránky podnikatelům zřizovat postupně. Ihned po zřízení bude odeslán dopis do vlastních rukou s přihlašovacími údaji. Teprve přihlášením do datové schránky začne datová schránka fungovat (tzv. bude zpřístupněna).

Takže pokud se podnikatel do datové schránky nepřihlásí nebo si nepřevezme zásilku s přihlašovacími údaji, tak datová schránka fungovat nebude?
Datová schránka fungovat bude i bez zásahu podnikatele. Pokud si podnikatel nepřevezme zásilku s přihlašovacími údaji, tak tato zásilka bude doručena fikcí desátý den uložení (dle § 24 odst. 1 správního řádu). Za dalších patnáct dnů začne datová schránka fungovat, tedy bude zpřístupněna (dle § 10 odst. 2 zákona o datových schránkách). Stejná lhůta patnácti dnů platí i v případě, že si podnikatel zásilku s přihlašovacími údaji vyzvedne, ale nepřihlásí se do datové schránky.
Platí tedy, že datová schránka bude fungovat za 25 dnů od prvního pokusu o doručení přihlašovacích údajů.
I do takové datové schránky mohou přicházet písemnosti. A protože podnikatel nebude mít přihlašovací údaje, tak tyto písemnosti budou doručeny fikcí za 10 dnů. Takto doručené zásilky mohou mít fatální následky pro podnikatele – např. pokud mu je doručována výzva k odstranění pochybností v daňovém řízení, a podnikatel pochybnost neodstraní (protože neví, že má něco odstraňovat), tak finanční úřad může doměřit daň na základě pomůcek.
Nenechávejte datovou schránku bez dozoru. Může napáchat obrovské škody.

Podnikatel si nestihne převzít zásilku s přihlašovacími údaji, co má dělat?
Pokud podnikatel nemá zřízenu Identitu občana, tak může navštívit jakýkoliv CzechPoint. Pokud při žádosti o nové přihlašovací údaje nahlásí svůj e-mail, tak mu budou tyto přihlašovací údaje zaslány e-mailem.

Musí podnikatel z datové schránky něco odesílat?
Ano, musí. Daňová přiznání, přihlášku k registraci k daním a oznámení o změně registračních údajů k daním. Tato podání pro finanční úřad se musí zasílat datovou schránkou nebo jinak elektronicky – např. přes portál MojeDaně. Pokud se zasílají datovou schránkou, tak vždy ve formátu XML (který není pro běžného člověka jednoduše čitelný). Nelze tato podání zaslat v PDF, nebo jako fotku. A samozřejmě není možné tato podání donést na podatelnu nebo zaslat poštou v listinné podobě.

Co se stane, pokud podnikatel nezašle přiznání elektronicky ve formátu XML (nebo jej nepodá přes MojeDaně)?
Finanční úřad podnikatele vyzve k odstranění vady podání. Tato výzva mu bude doručena do datové schránky. Podnikatel bude muset na výzvu reagovat a podat přiznání znovu, ale tentokráte elektronicky.

A pokud podnikatel na výzvu nezareaguje?
Dostane pokutu 1 000 Kč. Výměr na pokutu mu bude opět doručen do datové schránky. A pokud jej bude ignorovat (např. tím, že nemá přihlašovací údaje), tak v krajním případě může finanční úřad zahájit exekuci.

Jak to bude s podáním daňového přiznání za rok 2022, které se podává do konce března?
Bohužel nepodařilo se mi (prostřednictvím připomínek k zákonům podávaným Komorou daňových poradců) změnit lhůtu pro zřizování datových schránek pro podnikatele. Takže v období od 1. 1. do 31. 3. se podávají daňová přiznání a současně se budou zřizovat datové schránky.
Platí jednoduché pravidlo – pokud nebude datová schránka zpřístupněna, tak podnikatel nemusí podávat přiznání elektronicky.
Hlavně pozor na situace, kdy v jeden den podnikatel podá přiznání, po cestě z finančního úřadu si na poště vyzvedne přihlašovací údaje a večer se poprvé do datové schránky přihlásí. V den podání si zřídil datovou schránku, a již přiznání musel podávat elektronicky. Sice by to mohl být zajímavý soudní spor s finančním úřadem, ale každý soud něco stojí.
Pokud si podnikatel nepřevezme zásilku s přihlašovacími údaji do datové schránky, tak za 25 dnů mu bude automaticky datová schránka zpřístupněna a všechna přiznání po tomto dni již musí podávat elektronicky.

Jak vytvoří podnikatel elektronické daňové přiznání?
Nejjednodušší způsob je daňové přiznání vůbec netvořit a najmout si daňového poradce.
Pokud si podnikatel chce vytvořit přiznání sám, tak může přes portál MojeDaně (-> Elektronická podání pro Finanční správu -> Elektronické formuláře, a pak stačí již jen vybrat správný formulář). Přes tento portál se dají k přiznání přiložit i přílohy k daňovému přiznání. Tento portál umožňuje přiznání odeslat, nebo vygenerovat soubor XML pro odeslání z datové schránky.

Existuje nápověda k datovým schránkám?
Ano. Na webu https://www.datoveschranky.info/.

Share Button