Lékař, rentgen a datová schránka

Sice to začíná jako nepovedený vtip, ale je to realita. Realita, která je vedlejším produktem zřizování povinných datových schránek pro podnikatele.

Problém nastal u lékařů, kteří provozovali rentgen a kteří již ukončili činnost. Některým z těchto lékařů byla zřízena datová schránka, i když si mysleli, že mají veškeré podnikání ukončeno.

Lékař běžně má v registru osob (ROS) zapsanou registrující agendu A1086 – Zdravotní služby nebo A460 – Zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních, kterou spravuje příslušný kraj (krajský úřad).

Každý lékař, který používá rentgen musí požádat Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o povolení. Toto povolení se projeví v ROS jako další registrující agenda A3905 – Atomový zákon, kterou spravuje SÚJB.

Pokud lékař ukončil činnost před 1. 1. 2023, tak v registru osob má ukončenou agendu A1086 – Zdravotní služby nebo A460 – Zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních od krajského úřadu.

Problém je, že nemusí mít ukončenou agendu A3905 – Atomový zákon, kterou spravuje SÚJB. Důvod tohoto neukončení může být:

  1. administrativní chyba u SÚJB – tedy, že po ukončení povolení k provozování rentgenu nebyl údaj o ukončení zapsán do ROS do agendy A3905 – Atomový zákon,
  2. lékař má pořád aktivní povolení k provozování rentgenu, které nejdříve musí ukončit, aby následně mu agenda A3905 – Atomový zákon byla ukončena.

Jak zjistit jakou agendu má (nejen) lékař aktivní? Stačí si stáhnout výpis z registru osob.

Pokud lékař má stále aktivní agendu A3905 – Atomový zákon aktivní, pak mu zcela v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. zřízena datová schránka, kterou musí používat, aby nenastal nějaký malér. Např. ten, který popisuji v jiném článku (v krajním případě až exekuce).

Řešením tohoto problému se intenzivně zabývá SÚJB. Stačí zatelefonovat na číslo 221624905. Jenom je třeba počítat s tím, že se celý problém nevyřeší za den. Pokud se bude rušit povolení k provozování rentgenu, tak bude chvíli trvat, než se celý proces provede až k zápisu do ROS a tedy k znepřístupnění datové schránky. A pokud osoba má zpřístupněnu datovou schránku ze zákona, tak musí podávat daňové přiznání elektronicky ve formátu XML (buď přes datovou schránku, nebo přes portál MojeDaně). Podání přiznání v listinné podobě je vadou, kterou musí osoba opravit, a pokud neopraví, tak dostane sankci 1 000 Kč.

Share Button