Přehled typů závazků dle nového občanského zákoníku

Dnes nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Zavádí se poměrně dost novotvarů a nových typů závazků. Pro usnadnění předkládám jednoduchou tabulku pro orientaci […]

Share Button

Dědění a darování

Mezi množství změn, které souvisí s rekodifikací soukromého práva, patří i změna institutů dědění a darování. U těchto institutů se mění nejen […]

Share Button