Příručka evidování skutečného majitele

Od 1. června 2021 nabývá účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s novým zákonem o ESM vydalo příručku evidování skutečného majitele. Příručka rozebírá praktické otázky oblasti evidence skutečných majitelů.

Příručka naleznete ke stažení v přiloženém souboru.

Share Button