Likvidační sankce za porušení AML zákona

Na začátku letošního roku nabyla účinnosti významná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Tato novela „narovnala“ výši sankcí, které je možné udělit povinným osobám dle AML zákona, mezi které patří i daňoví poradci.

Přiznejme si, že daňový poradce za porušení svých povinností stanovených AML zákonem (AML povinnosti) mohl do konce roku 2020 dostat zanedbatelnou pokutu oproti ostatním povinným osobám. Pouhých 100 000 Kč. Porušení AML povinností bylo stavovským disciplinárním prohřeškem, takže za porušení AML povinností bylo možné daňového poradce písemně napomenout, pozastavit mu výkon daňového poradenství až na dobu jednoho roku, vyškrtnout ho ze seznamu daňových poradců, nebo udělit pokutu až do výše 100 000 Kč. Notáři nebo advokáti za stejný prohřešek mohli dostat pokutu až do výše stonásobku minimální mzdy, tedy v roce 2020 až do výše 1 460 000 Kč. Oproti tomu banky nebo pojišťovny mohly za porušení AML povinností dostávat desetimilionové sankce.

Celý článek naleznete v Bulletinu KDP ČR 3/2021.

Share Button