O mně

Jsem daňový, účetní a ekonomický poradce. Poskytuji daňové poradenství pro obchodní korporace i pro fyzické osoby a dále vedení daňové evidence či jiné evidence (např. evidence příjmů) pro fyzické osoby. Jsem schopen posoudit jakoukoliv Vaší transakci z pohledu optimalizace zdanění. Poskytuji účetní poradenství pro podnikatelské subjekty a ekonomické poradenství. Pomáhám s finančním řízením společností např. posoudit finanční zdraví společnosti. Poskytuji poradenství v oblasti komunikace se správcem daně a zastupuji klienty v rámci sporů se správcem daně. Poskytuji poradenství v oblasti podání a doručování prostřednictvím datových schránek a spravuji podnikatelům i občanům datové schránky.

Dlouhodobě se věnuji problematice AML zákona (opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a evidence skutečných majitelů. V této oblasti radím povinným osobám (především daňovým poradcům, auditorům či účetním). V souvislosti s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů poskytuji poradenství nejenom povinným osobám dle AML zákona, ale i evidujícím osobám. Provádím poradenství povinným osobám dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Provádím školení hlavně pro daňové poradce na téma boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, elektronizace daní a dalších.

Publikuji články na témata spojená s AML problematikou, elektronizací daňové správy a další.

Jsem aktivně činný v sekcích Odborného kolegia Komory daňových poradců České republiky, konkrétně v sekci pro profesní otázky, sekci pro informační technologie a sekci správa daní a poplatků. Daňovým poradcem jsem od roku 2011.

Po absolvování Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí jsem úspěšně studoval obory Daňové poradenství (bakalářský), Podnikové finance a obchod (navazující magisterský) a Manažerská informatika (bakalářský) na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně.

Od roku 2008 do roku 2020 jsem byl zaměstnancem auditorské a daňově poradenské společnosti Kreston A&CE, kde jsem zastával pozice od stupně praktikant až po stupeň manažer. Náplní mé činnosti byla odpovědnost za provedení auditů a zpracování daňových přiznání pro klienty, podílel jsem se na tvorbě metodiky auditu, provádění Due Diligence a konzultace k finančnímu řízení klientů.

Od roku 2020 do roku 2022 jsem byl zaměstnancem na částečný úvazek ve společnosti AV-AUDITING. Byl jsem odpovědný za provádění auditů a zpracování daňových přiznání, podílel jsem se na tvorbě metodiky auditu.

Působím jako administrátor diskuzního fóra o financích FinExpert.cz.

Jsem ženatý a mám dvě děti.

Share Button