O mně

Jsem daňový, účetní a ekonomický poradce. Poskytuji daňové poradenství pro obchodní korporace i fyzické osoby a vedení daňové či jiné evidence (např. evidence příjmů) pro fyzické osoby. Mám schopnost posoudit jakoukoliv vaši transakci z pohledu optimalizace zdanění. Dále poskytuji účetní poradenství pro podnikatelské subjekty a ekonomické poradenství. Pomáhám s finančním řízením společností, například při posouzení finančního zdraví společnosti. Nabízím poradenství v oblasti komunikace se správcem daně a zastupuji klienty při sporech se správcem daně. Rovněž poskytuji poradenství v oblasti podání a doručování prostřednictvím datových schránek a spravuji datové schránky podnikatelům i občanům.

Dlouhodobě se zabývám problematikou AML zákona (opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a evidencí skutečných majitelů. V této oblasti radím povinným osobám, především daňovým poradcům, auditorům a účetním. S ohledem na nový zákon o evidenci skutečných majitelů poskytuji poradenství nejen povinným osobám dle AML zákona, ale i evidujícím osobám. Také poskytuji poradenství povinným osobám dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Provádím školení hlavně pro daňové poradce na téma boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, elektronizace daní a dalších. Publikuji články na témata spojená s AML problematikou, elektronizací daňové správy a dalšími souvisejícími oblastmi.

Aktivně působím v sekcích Odborného kolegia Komory daňových poradců České republiky, konkrétně v sekci pro profesní otázky, sekci pro informační technologie a sekci správy daní a poplatků. Daňovým poradcem jsem od roku 2011.

Po absolvování Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí jsem úspěšně vystudoval bakalářský obor Daňové poradenství, navazující magisterský obor Podnikové finance a obchod a bakalářský obor Manažerská informatika na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně.

Od roku 2008 do roku 2020 jsem pracoval v auditorské a daňově poradenské společnosti Kreston A&CE, kde jsem postupně prošel pozicemi od praktikanta až po manažera. Měl jsem na starosti provádění auditů a zpracování daňových přiznání pro klienty, tvorbu metodiky auditu, provádění Due Diligence a konzultace k finančnímu řízení klientů.

Od roku 2020 do roku 2022 jsem pracoval na částečný úvazek ve společnosti AV-AUDITING, kde jsem byl odpovědný za provádění auditů a zpracování daňových přiznání a podílel se na tvorbě metodiky auditu.

Jsem administrátorem diskuzního fóra o financích FinExpert.cz.

Jsem ženatý a mám dvě děti.

Share Button