Kontakty

Ing. Pavel Říha
Bartoňova 827
530 12 Pardubice

e-mail: pavel@rihovi.eu

IČO: 739 88 936
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.
Daňový poradce evidenční číslo 4597 zapsaný v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců České republiky.

Share Button