Kontakty

Ing. Pavel Říha
Bartoňova 827
530 12 Pardubice

e-mail: pavel@rihovi.eu

telefon: +420 604 479 554

IČO: 739 88 936
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.
Daňový poradce evidenční číslo 4597 zapsaný v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců České republiky.

Vnitřní oznamovací systém dle § 21 odst. 6 písm. b) AML zákona a dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Share Button