Mé služby

Poskytuji daňové poradenství pro obchodní korporace i pro fyzické osoby a dále vedení daňové evidence či jiné evidence (např. evidence příjmů) především pro fyzické osoby. Jsem schopen posoudit jakoukoliv Vaší transakci z pohledu optimalizace zdanění. Poskytuji účetní poradenství pro podnikatelské subjekty a ekonomické poradenství. Pomáhám s finančním řízením společností např. posoudit finanční zdraví společnosti. Vzhledem k tomu, že každý klient je individuální a každý potřebuje jiné služby, tak ceny stanovuji dohodou s klientem na základě dojednaného množství poskytovaných služeb. Pro kalkulaci ceny mě neváhejte kontaktovat.

Poskytuji poradenství pro povinné subjekty dle AML zákona a pro evidující subjekty dle zákona o evidenci skutečných majitelů.

Poskytuji především služby poradenství povinným osobám a evidujícím osobám v oblasti správného určení skutečného majitele. Za tuto činnost účtuji odměnu ve výši 2 000 Kč za hodinu, přičemž účtuji každých započatých 15 minut. Minimální sazba je 500 Kč za zjištění skutečného majitele jedné právnické osoby. Nejsem plátce DPH.

Neváhejte mě kontaktovat pro řešení Vašich povinností stanovených AML zákonem nebo zákonem o evidenci skutečných majitelů.

Mé služby můžete hradit bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury, nebo platební kartou při osobním setkání.

Share Button