Mé služby

Pro služby daňového poradenství, auditu a vedení účetnictví kontaktujte mého zaměstnavatele AV-AUDITING, spol. s r. o., prostřednictvím kterého poskytuji výše uvedené služby.

Mimo své zaměstnání poskytuji daňové poradenství, vedení daňové evidence či jiné evidence především pro fyzické osoby, jejichž činnost není rozsáhlá a nejsou plátci DPH.

Soustředím se na poskytování poradenství pro povinné subjekty dle AML zákona a pro evidující subjekty dle zákona o evidenci skutečných majitelů.

Momentálně poskytuji především služby poradenství povinným osobám a evidujícím osobám v oblasti správného určení skutečného majitele. Za tuto činnost účtuji odměnu ve výši 2 000 Kč za hodinu, přičemž účtuji každých započatých 15 minut. Minimální sazba je 500 Kč za zjištění skutečného majitele jedné právnické osoby. Nejsem plátce DPH.

Neváhejte mě kontaktovat pro řešení Vašich povinností stanovených AML zákonem nebo zákonem o evidenci skutečných majitelů.

Mé služby můžete hradit bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury, nebo platební kartou při osobním setkání.

Share Button