Vymezení skutečného majitele od 1. října 2022

Novelou zákona o evidenci skutečných majitelů, která nabývá účinnosti 1. října 2022, se významným způsobem mění vymezení skutečného majitele. Zjednodušeně lze říci, že skutečného majitele bude mít více subjektů a skutečných majitelů bude více.

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů byla projednána ve zkráceném jednání, a to z důvodu nutnosti implementovat výtky ze strany úředníků EU k zákonu o evidenci skutečných majitelů, který nabyl účinnosti 1. června 2021. EU vytýkala českému zákonu především dva body:

  1. subjektů, kteří nemají skutečného majitele, je příliš mnoho,
  2. definice skutečného majitele (koncovým příjemcem a osobou s koncovým vlivem) je nesprávná a nezahrnuje všechny skutečné majitele dle směrnice EU.

Všechny tyto nesprávnosti se naši zákonodárci pokusili opravit. Konkrétně se jedná o zákon č. 245/2022 Sb. (sněmovní tisk č. 248 a senátní tisk č. 278). Jediným orgánem, který novelu zákona o ESM stále považuje za nedostatečnou, je Stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů Finanční správy.

Celý článek naleznete v e-Bulletinu KDP ČR 10/2022.

Share Button