Jaké jsou lhůty a formy podání daňového přiznání a přehledů za rok 2020?

Je v tom trošku chaos, proto jsme dali dohromady přehled všech termínů. Dozvíte se, co se změnilo, kdy se neplatí pokuty a zda […]

Share Button

Nezákonné omezení podnikání po ukončení nouzového stavu

Známé české přísloví praví: „Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky.“ Ministr zdravotnictví, respektive celá vláda toto přísloví zřejmě nezná. Ode dneška je opět […]

Share Button

Točené pivo zlevní kvůli nižší DPH. Ano, ale je to (trošku) jinak

Točené pivo prý bude v nižší sazbě DPH 10 %. A jste si tím jisti? Zákony se totiž nevykládají na Twitteru ani na tiskových konferencích […]

Share Button

Evidence skutečných majitelů v životě právnické osoby i daňového poradce

Dne 1.  1. 2018 nabyla účinnosti mimo jiné část třetí zákona č. 368/2016 Sb., která zavádí evidenci skutečných majitelů. Nová evidence přináší […]

Share Button

Archivace daňového přiznání po podání datovou schránkou

Čas podání daňových přiznání za rok 2016 již uplynul. Nyní nastává okamžik archivace spisu daňového poradce. Již od roku 2015 podávají daňový […]

Share Button

Nejistá budoucnost kontrolního hlášení

Dne 6. prosince 2016 Ústavní soud rozhodl ve věci sp. zn. Pl. ÚS 32/15, kterým sice potvrdil platnost institutu kontrolního hlášení, ale […]

Share Button

Evidujete tržby? A jste si tím jisti?

Elektronická evidence tržeb dopadla na provozovatele stravovacích a ubytovacích služeb od 1. prosince 2016. Stejně jako při zavádění jiných systému, čelí i […]

Share Button

Účetní závěrka – problematika jejího zveřejňování a přikládání k přiznání k dani z příjmů

Dne 16. prosince 2015 proběhlo jednání Koordinačního výboru mezi zástupci Komory daňových poradců ČR, Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem financí ČR. V […]

Share Button

Povinné elektronické podání (4)

Dne 23. dubna 2015 proběhlo v prostorách Generálního finančního ředitelství jednání mezi zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Komory […]

Share Button

Povinné elektronické podání (3)

Finanční správa si společně s povinností činit podání elektronicky, kterou ukládá daňový řád, doplnila i povinnost přikládat účetní výkazy v podobě XML […]

Share Button