Odborné články

Nejistá budoucnost kontrolního hlášení

Posted on

Dne 6. prosince 2016 Ústavní soud rozhodl ve věci sp. zn. Pl. ÚS 32/15, kterým sice potvrdil platnost institutu kontrolního hlášení, ale současně zrušil ustanovení § 101g odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od vyhlášení ve Sbírce zákonů a ustanovení § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty s […]

Share Button
Odborné články

Evidujete tržby? A jste si tím jisti?

Posted on

Elektronická evidence tržeb dopadla na provozovatele stravovacích a ubytovacích služeb od 1. prosince 2016. Stejně jako při zavádění jiných systému, čelí i elektronická evidence tržeb technickým problémům. A to především na straně dodavatelů software, který tržby odesílá. Problém číslo 1: čas. Tedy, abych byl přesnější, letní / standardní (zimní) čas. Některým systémům se stávalo, že […]

Share Button
Odborné články

Účetní závěrka – problematika jejího zveřejňování a přikládání k přiznání k dani z příjmů

Posted on

Dne 16. prosince 2015 proběhlo jednání Koordinačního výboru mezi zástupci Komory daňových poradců ČR, Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem financí ČR. V rámci tohoto jednání byl projednáván i příspěvek č. 464/18.11.15 na téma účetní závěrka – problematika jejího zveřejňování a přikládání k přiznání k dani z příjmů, jehož jsem spoluautorem.

Share Button
Odborné články

Povinné elektronické podání (4)

Posted on

Dne 23. dubna 2015 proběhlo v prostorách Generálního finančního ředitelství jednání mezi zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Komory daňových poradců ČR a zástupci Ministerstva financí ČR a Generálního finančního ředitelství. Předmětem tohoto jednání byla na rychlo ušitá novela zákona o dani z přidané hodnoty, která zamezuje možnost podání daňového přiznání k […]

Share Button
Odborné články

Povinné elektronické podání (3)

Posted on

Finanční správa si společně s povinností činit podání elektronicky, kterou ukládá daňový řád, doplnila i povinnost přikládat účetní výkazy v podobě XML jako součást daňového přiznání. Společně s povinností činit elektronické podání vyplouvají na povrch některé další zásadní otázky a problémy, se kterými vás alespoň ve stručnosti seznámíme. Mezi ty nejpalčivější patří především formát odesílání […]

Share Button
Odborné články

Elektronická evidence tržeb

Posted on

Elektronickou evidenci tržeb má současná vláda jako jednu z priorit roku 2015, tak aby mohla začít fungovat od 1. 1. 2016. Nyní tento plán dostává konkrétní podobu. Ministerstvo financí zaslalo odborné veřejnosti první (pracovní) návrh zákona a tezi prováděcí vyhlášky. Evidovanou tržbou bude tržba uskutečněná prostřednictvím hotovosti, platební karty, poukázky na zboží a služby (např. stravenky), […]

Share Button
Odborné články

Povinné elektronické podání (2)

Posted on

Při testování, zda konkrétní podání má být učiněno elektronicky musíme zkoumat tři podmínky, a to zda se jedná o vyjmenované podání, zda se jedná o podání se zveřejněnou strukturou XML a zda se jedná o povinný subjekt. Pokud alespoň jedna z těchto podmínek není splněna, pak podání nemusí být učiněno elektronicky. Koordinační výbor dne 18. […]

Share Button
Odborné články

Interpretace znění § 72 odst. 4 daňového řádu

Posted on

Dne 18. února 2015 proběhlo jednání Koordinačního výboru mezi zástupci Komory daňových poradců ČR, Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem financí ČR. V rámci tohoto jednání byl projednáván i příspěvek č. 443/21.01.15 na téma Interpretace znění § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, jehož jsem spoluautorem.

Share Button
Odborné články

Povinné elektronické podání (1)

Posted on

Vím, že nic nevím. Tento Sokratův citát vystihuje současnou situaci ohledně interpretace § 72 odst. 4 daňového řádu. A vlastně i celého tématu elektronického podání. V prosincovém čísle našeho newsletteru jsme Vás informovali o nové povinnosti daňového subjektu, který má zpřístupněnu datovou schránku, činit některá podání (přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové […]

Share Button
Odborné články

Novinky v daňovém řádu od 1. ledna 2015

Posted on

Od 1. ledna 2015 vstoupí v účinnost dvě novely daňového řádu. Jednou je zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Tento zákon nabývá účinnosti, i když jednotné inkasní místo zřízeno není. Druhou novelou je zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon […]

Share Button