Evidence skutečných majitelů v životě právnické osoby i daňového poradce

Dne 1.  1. 2018 nabyla účinnosti mimo jiné část třetí zákona č. 368/2016 Sb., která zavádí evidenci skutečných majitelů. Nová evidence přináší výhody pro daňové poradce jakožto povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), a povinnosti pro valnou většinu právnických osob a svěřenské fondy.

Evidence skutečných majitelů je neveřejný rejstřík, do kterého mají přístup jen vybrané osoby – především pak všechny povinné osoby dle AML zákona.

Celý článek naleznete v eBulletinu KDP ČR 2/2019.

Share Button