Odborné články

Základní sleva na poplatníka a důchodci

Posted on

V posledních skoro dvou letech českou veřejností hýbe téma odepření základní slevy na poplatníka pracujícím důchodcům, kvůli kterému mohli důchodci přijít až o 24 840 Kč za rok. Toto téma pro rok 2014 ukončil Ústavní soud a pro rok 2013 Ministerstvo financí. Po rozhodnutí těchto dvou orgánů je stav takový, jakoby toto odepření základní slevy […]

Share Button
Odborné články

Uplatnění osvobození příjmů dle § 19 odst. 1 písm. zc) zákona o daních z příjmů po novele zákona o odpadech

Posted on

Dne 30. ledna 2014 proběhlo jednání Koordinačního výboru mezi zástupci Komory daňových poradců ČR, Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem financí ČR. V rámci tohoto jednání byl projednáván i příspěvek č. 420/30.01.14 na téma uplatnění osvobození příjmů dle § 19 odst. 1 písm. zc) zákona o daních z příjmů po novele zákona o odpadech, jehož jsem […]

Share Button
Odborné články

Přehled typů závazků dle nového občanského zákoníku

Posted on

Dnes nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Zavádí se poměrně dost novotvarů a nových typů závazků. Pro usnadnění předkládám jednoduchou tabulku pro orientaci v jednotlivých typech závazků.

Share Button
Odborné články

Dědění a darování

Posted on

Mezi množství změn, které souvisí s rekodifikací soukromého práva, patří i změna institutů dědění a darování. U těchto institutů se mění nejen občansko-právní norma, ale mění se i jejich zdanění. Dědění a darování je od 1. ledna 2014 upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“). U zdanění dochází k […]

Share Button