Povinné elektronické podání (2)

Při testování, zda konkrétní podání má být učiněno elektronicky musíme zkoumat tři […]

Share Button

Interpretace znění § 72 odst. 4 daňového řádu

Dne 18. února 2015 proběhlo jednání Koordinačního výboru mezi zástupci Komory daňových […]

Share Button

Povinné elektronické podání (1)

Vím, že nic nevím. Tento Sokratův citát vystihuje současnou situaci ohledně interpretace […]

Share Button

Novinky v daňovém řádu od 1. ledna 2015

Od 1. ledna 2015 vstoupí v účinnost dvě novely daňového řádu. Jednou […]

Share Button

Základní sleva na poplatníka a důchodci

V posledních skoro dvou letech českou veřejností hýbe téma odepření základní slevy […]

Share Button

Uplatnění osvobození příjmů dle § 19 odst. 1 písm. zc) zákona o daních z příjmů po novele zákona o odpadech

Dne 30. ledna 2014 proběhlo jednání Koordinačního výboru mezi zástupci Komory daňových […]

Share Button

Přehled typů závazků dle nového občanského zákoníku

Dnes nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Zavádí se poměrně dost novotvarů a […]

Share Button

Dědění a darování

Mezi množství změn, které souvisí s rekodifikací soukromého práva, patří i změna […]

Share Button