Bumážka

Jako v Rusku. V carském Rusku. A vlastně i v Sovětském svazu. A teď i v České republice. Usnesení vlády č. 216 zavádí bumážku. Bumážka je zdrobnělina ruského bumaga, což v překladu znamená papír. V ruském prostředí to byla úřední listina opravňující ke vstupu nebo cestování. Stačilo milicionáři ukázat bumážku a on zasalutoval a umožnil průchod.

Jediným, ale dost podstatným problémem je, že vláda nemá žádné právo jakoukoliv bumážkovou povinnost zavést. Krizový zákon to neumožňuje.

Dovolil jsem si proto připravit univerzální bumážku.

Dále jsem si dovolil připravit pro ty, kteří budou chtít plnit bumážkovou povinnost (i když je nezákonná) souhrn bumážkových povinností.

Článek nebyl jinde publikován.

Share Button