Účetní závěrka – problematika jejího zveřejňování a přikládání k přiznání k dani z příjmů

Dne 16. prosince 2015 proběhlo jednání Koordinačního výboru mezi zástupci Komory daňových poradců ČR, Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem financí ČR.

V rámci tohoto jednání byl projednáván i příspěvek č. 464/18.11.15 na téma účetní závěrka – problematika jejího zveřejňování a přikládání k přiznání k dani z příjmů, jehož jsem spoluautorem.

Share Button