Povinné elektronické podání (3)

Finanční správa si společně s povinností činit podání elektronicky, kterou ukládá daňový řád, doplnila i povinnost přikládat účetní výkazy v podobě XML jako součást daňového přiznání.

Společně s povinností činit elektronické podání vyplouvají na povrch některé další zásadní otázky a problémy, se kterými vás alespoň ve stručnosti seznámíme. Mezi ty nejpalčivější patří především formát odesílání přílohy k daňovému přiznání či další problémy spojené s formátem XML.

Celý článek naleznete na stránkách Kreston A&CE.

Share Button