Povinné elektronické podání (2)

Při testování, zda konkrétní podání má být učiněno elektronicky musíme zkoumat tři podmínky, a to zda se jedná o vyjmenované podání, zda se jedná o podání se zveřejněnou strukturou XML a zda se jedná o povinný subjekt. Pokud alespoň jedna z těchto podmínek není splněna, pak podání nemusí být učiněno elektronicky.

Koordinační výbor dne 18. února 2015 vnesl do povinnosti činit podání elektronicky alespoň trochu světla. V této části uvádíme pohled finanční správy na tuto problematiku.

Celý článek naleznete na stránkách Kreston A&CE.

Share Button