17. 1. 2023 – Povinnosti vyplývající z AML zákona – účetní – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti – Praha

Dne 17. 1. 2023 budu lektorem školení Povinnosti vyplývající z AML zákona – účetní – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti […]

Share Button

1. 12. 2022 – Daňový poradce – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Plzeň

Dne 1. 12. 2022 budu lektorem školení Daňový poradce – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu pořádaného Komorou […]

Share Button

30. 11. 2022 – Daňový poradce – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Olomouc

Dne 30. 11. 2022 budu lektorem školení Daňový poradce – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu pořádaného Komorou […]

Share Button

Vymezení skutečného majitele od 1. října 2022

Novelou zákona o evidenci skutečných majitelů, která nabývá účinnosti 1. října 2022, se významným způsobem mění vymezení skutečného majitele. Zjednodušeně lze říci, že […]

Share Button

Likvidační sankce za porušení AML zákona

Na začátku letošního roku nabyla účinnosti významná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Tato […]

Share Button

27. 10. 2021 – Daňový poradce – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu po velké novele

Dne 18. 10. 2021 budu lektorem školení Daňový poradce – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu po velké […]

Share Button

18. 10. 2021 – Evidence skutečných majitelů v životě účetních, auditorů a daňových poradců

Dne 18. 10. 2021 budu lektorem webináře Evidence skutečných majitelů v životě účetních, auditorů a daňových poradců pořádaného nakladatelstvím Verlag Dashöfer.

Share Button

Příručka evidování skutečného majitele

Od 1. června 2021 nabývá účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s novým zákonem o […]

Share Button

Nutnost zřízení dálkového přístupu do ESM pro povinné osoby dle AML zákona

Jak již jsem uváděl, od 1. září 2021 bude jediným způsobem přihlášení do dálkového přístup do evidence skutečných majitelů (ESM) prostřednictvím eIdentity. […]

Share Button

Pomůcka pro stanovení správnosti vykázání pohledávek a dluhů

Tato pomůcka slouží ke stanovení správnosti vykázání pohledávek a dluhů v rozvaze. Při rozhodování (odpověď ano / ne) se postupuje od základní […]

Share Button