Odborné články

Skutečný majitel dle nového zákona

Posted on

Dne 1. června 2021 nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ZoESM). Současně nabude účinnosti i novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Do AML zákona byl vložen § 15a, který ukládá daňovým poradcům nové povinnosti. Konkrétně se bude jednat […]

Share Button
Odborné články

Evidence skutečných majitelů v novém kabátě

Posted on

Dne 1. března 2021 začalo šestiměsíční přechodné období od informačního systému skutečných majitelů (ISSM) k evidenci skutečných majitelů (ESM). Přesně v polovině tohoto šestiměsíčního období nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ZoESM).Prvním krokem byla změna kabátu. Původní ISSM, který byl dostupný z adresy https://issm.justice.cz, byl 1. března vypnut. Místo něj začal fungovat ESM na […]

Share Button
Odborné články

Bumážka

Posted on

Jako v Rusku. V carském Rusku. A vlastně i v Sovětském svazu. A teď i v České republice. Usnesení vlády č. 216 zavádí bumážku. Bumážka je zdrobnělina ruského bumaga, což v překladu znamená papír. V ruském prostředí to byla úřední listina opravňující ke vstupu nebo cestování. Stačilo milicionáři ukázat bumážku a on zasalutoval a umožnil […]

Share Button
Odborné články

Jak se (ne)povedl úplný lockdown

Posted on

Jsem daňovým poradcem zvyklým všechny právní předpisy číst několikrát, rozebírat je, přemýšlet o nich, každou větu zkoumat v souvislostech s jinými právními předpisy. To samé jsem udělal s nejnovějšími usneseními vlády. Po tiskové konferenci se zdálo vše jasné. Moje představa byla jasná. Protože se posledních pár let pohybuji na rozhraní okresů Pardubice a Hradec Králové, tak jsem si […]

Share Button
Odborné články

Nová povinnost pro daňově poradenské společnosti

Posted on

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým byl novelizován zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“). Do tohoto zákona byl vložen nový § 22a, který ukládá povinnosti mimo jiné pro daňově poradenské společnosti.§ 22aPověřená osoba(1) Povinná osoba písemně pověří člena svého […]

Share Button
Odborné články

Jaké jsou lhůty a formy podání daňového přiznání a přehledů za rok 2020?

Posted on

Je v tom trošku chaos, proto jsme dali dohromady přehled všech termínů. Dozvíte se, co se změnilo, kdy se neplatí pokuty a zda a kdy můžete vše podávat stále papírově. Začátkem ledna 2021 začala být účinná novela daňového řádu, která po deseti letech mění lhůty pro podání daňových přiznání. Nově jsou zvýhodněna elektronická podání. Současně došlo i k uvolnění […]

Share Button
Odborné články

Nezákonné omezení podnikání po ukončení nouzového stavu

Posted on

Známé české přísloví praví: „Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky.“ Ministr zdravotnictví, respektive celá vláda toto přísloví zřejmě nezná. Ode dneška je opět omezeno podnikání Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, i když tuto možnost před necelým měsícem vyloučil soud. Stručně si připomeňme historii legislativních kolotočů omezení podnikání spojených s pandemií COVID-19 v České republice: 12. 3. 2020 – vláda […]

Share Button
Odborné články

Točené pivo zlevní kvůli nižší DPH. Ano, ale je to (trošku) jinak

Posted on

Točené pivo prý bude v nižší sazbě DPH 10 %. A jste si tím jisti? Zákony se totiž nevykládají na Twitteru ani na tiskových konferencích vlády. Písemné znění zákona říká trošku něco jiného. V pátek 1. května 2020 vstoupí v účinnost článek III zákona 256/2019 Sb., kterým je mimo jiné přeřazeno točené pivo do druhé snížené sazby DPH. Od pátku by tak […]

Share Button
Odborné články

Evidence skutečných majitelů v životě právnické osoby i daňového poradce

Posted on

Dne 1.  1. 2018 nabyla účinnosti mimo jiné část třetí zákona č. 368/2016 Sb., která zavádí evidenci skutečných majitelů. Nová evidence přináší výhody pro daňové poradce jakožto povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), a povinnosti pro valnou většinu […]

Share Button
Odborné články

Archivace daňového přiznání po podání datovou schránkou

Posted on

Čas podání daňových přiznání za rok 2016 již uplynul. Nyní nastává okamžik archivace spisu daňového poradce. Již od roku 2015 podávají daňový poradci daňová přiznání povinně elektronicky (respektive pokud by nepodali elektronicky, tak se vystavují sankci 2 000 Kč za každé podání). Před rokem 2015 ve spisu téměř každého daňového poradce leželo přiznání opatřené podacím razítkem […]

Share Button