Odborné články

Příručka evidování skutečného majitele

Posted on

Od 1. června 2021 nabývá účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s novým zákonem o ESM vydalo příručku evidování skutečného majitele. Příručka rozebírá praktické otázky oblasti evidence skutečných majitelů. Příručka naleznete ke stažení v přiloženém souboru.

Share Button
Odborné články

Nutnost zřízení dálkového přístupu do ESM pro povinné osoby dle AML zákona

Posted on

Jak již jsem uváděl, od 1. září 2021 bude jediným způsobem přihlášení do dálkového přístup do evidence skutečných majitelů (ESM) prostřednictvím eIdentity. Současně je Parlamentem ČR projednáván návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (sněmovní tisk 756), kterým je navržena novelizace zákona č. 300/2008 Sb., o […]

Share Button
Odborné články

Pomůcka pro stanovení správnosti vykázání pohledávek a dluhů

Posted on

Tato pomůcka slouží ke stanovení správnosti vykázání pohledávek a dluhů v rozvaze. Při rozhodování (odpověď ano / ne) se postupuje od základní úrovně. V případě odpovědi ano se postupuje k další úrovni, dokud na nejnižší úrovni nezjistíme označení řádku aktiv nebo pasiv. Příklad: poskytnutá bezúročná půjčka zaměstnanci se splatností nad 1 rok – postup – 1. Dlouhodobé […]

Share Button
Odborné články

Skutečný majitel dle nového zákona

Posted on

Dne 1. června 2021 nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ZoESM). Současně nabude účinnosti i novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Do AML zákona byl vložen § 15a, který ukládá daňovým poradcům nové povinnosti. Konkrétně se bude jednat […]

Share Button
Odborné články

Evidence skutečných majitelů v novém kabátě

Posted on

Dne 1. března 2021 začalo šestiměsíční přechodné období od informačního systému skutečných majitelů (ISSM) k evidenci skutečných majitelů (ESM). Přesně v polovině tohoto šestiměsíčního období nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ZoESM).Prvním krokem byla změna kabátu. Původní ISSM, který byl dostupný z adresy https://issm.justice.cz, byl 1. března vypnut. Místo něj začal fungovat ESM na […]

Share Button
Odborné články

Bumážka

Posted on

Jako v Rusku. V carském Rusku. A vlastně i v Sovětském svazu. A teď i v České republice. Usnesení vlády č. 216 zavádí bumážku. Bumážka je zdrobnělina ruského bumaga, což v překladu znamená papír. V ruském prostředí to byla úřední listina opravňující ke vstupu nebo cestování. Stačilo milicionáři ukázat bumážku a on zasalutoval a umožnil […]

Share Button
Odborné články

Jak se (ne)povedl úplný lockdown

Posted on

Jsem daňovým poradcem zvyklým všechny právní předpisy číst několikrát, rozebírat je, přemýšlet o nich, každou větu zkoumat v souvislostech s jinými právními předpisy. To samé jsem udělal s nejnovějšími usneseními vlády. Po tiskové konferenci se zdálo vše jasné. Moje představa byla jasná. Protože se posledních pár let pohybuji na rozhraní okresů Pardubice a Hradec Králové, tak jsem si […]

Share Button
Odborné články

Nová povinnost pro daňově poradenské společnosti

Posted on

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým byl novelizován zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“). Do tohoto zákona byl vložen nový § 22a, který ukládá povinnosti mimo jiné pro daňově poradenské společnosti.§ 22aPověřená osoba(1) Povinná osoba písemně pověří člena svého […]

Share Button
Odborné články

Jaké jsou lhůty a formy podání daňového přiznání a přehledů za rok 2020?

Posted on

Je v tom trošku chaos, proto jsme dali dohromady přehled všech termínů. Dozvíte se, co se změnilo, kdy se neplatí pokuty a zda a kdy můžete vše podávat stále papírově. Začátkem ledna 2021 začala být účinná novela daňového řádu, která po deseti letech mění lhůty pro podání daňových přiznání. Nově jsou zvýhodněna elektronická podání. Současně došlo i k uvolnění […]

Share Button
Odborné články

Nezákonné omezení podnikání po ukončení nouzového stavu

Posted on

Známé české přísloví praví: „Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky.“ Ministr zdravotnictví, respektive celá vláda toto přísloví zřejmě nezná. Ode dneška je opět omezeno podnikání Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, i když tuto možnost před necelým měsícem vyloučil soud. Stručně si připomeňme historii legislativních kolotočů omezení podnikání spojených s pandemií COVID-19 v České republice: 12. 3. 2020 – vláda […]

Share Button