Lékař, rentgen a datová schránka

Sice to začíná jako nepovedený vtip, ale je to realita. Realita, která je vedlejším produktem zřizování povinných datových schránek pro podnikatele. Problém […]

Share Button

20. 4. 2023 – Daňový poradce – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Zlín

Dne 20. 4. 2023 budu lektorem školení Daňový poradce – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu pořádaného Komorou […]

Share Button

Pickey a daně

Mám klienta, který má příjmy z publikování článků na Pickey.cz. Sice přímo na Pickey najdete článek o zdaňování, ale spousta podstatných věcí […]

Share Button

Datové schránky pro podnikatele budou

Již nic nezabrání tomu, aby 1. ledna 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů […]

Share Button

1. 12. 2022 – Daňový poradce – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Plzeň

Dne 1. 12. 2022 budu lektorem školení Daňový poradce – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu pořádaného Komorou […]

Share Button

30. 11. 2022 – Daňový poradce – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – Olomouc

Dne 30. 11. 2022 budu lektorem školení Daňový poradce – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu pořádaného Komorou […]

Share Button

Vymezení skutečného majitele od 1. října 2022

Novelou zákona o evidenci skutečných majitelů, která nabývá účinnosti 1. října 2022, se významným způsobem mění vymezení skutečného majitele. Zjednodušeně lze říci, že […]

Share Button

Likvidační sankce za porušení AML zákona

Na začátku letošního roku nabyla účinnosti významná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Tato […]

Share Button

27. 10. 2021 – Daňový poradce – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu po velké novele

Dne 18. 10. 2021 budu lektorem školení Daňový poradce – bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu po velké […]

Share Button

18. 10. 2021 – Evidence skutečných majitelů v životě účetních, auditorů a daňových poradců

Dne 18. 10. 2021 budu lektorem webináře Evidence skutečných majitelů v životě účetních, auditorů a daňových poradců pořádaného nakladatelstvím Verlag Dashöfer.

Share Button