Povinné elektronické podání (1)

Vím, že nic nevím. Tento Sokratův citát vystihuje současnou situaci ohledně interpretace § 72 odst. 4 daňového řádu. A vlastně i celého […]

Share Button

Novinky v daňovém řádu od 1. ledna 2015

Od 1. ledna 2015 vstoupí v účinnost dvě novely daňového řádu. Jednou je zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se […]

Share Button

Základní sleva na poplatníka a důchodci

V posledních skoro dvou letech českou veřejností hýbe téma odepření základní slevy na poplatníka pracujícím důchodcům, kvůli kterému mohli důchodci přijít až […]

Share Button

Uplatnění osvobození příjmů dle § 19 odst. 1 písm. zc) zákona o daních z příjmů po novele zákona o odpadech

Dne 30. ledna 2014 proběhlo jednání Koordinačního výboru mezi zástupci Komory daňových poradců ČR, Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem financí ČR. V […]

Share Button

Přehled typů závazků dle nového občanského zákoníku

Dnes nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Zavádí se poměrně dost novotvarů a nových typů závazků. Pro usnadnění předkládám jednoduchou tabulku pro orientaci […]

Share Button

Dědění a darování

Mezi množství změn, které souvisí s rekodifikací soukromého práva, patří i změna institutů dědění a darování. U těchto institutů se mění nejen […]

Share Button