Přehled typů závazků dle nového občanského zákoníku

Dnes nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Zavádí se poměrně dost novotvarů a nových typů závazků.

Pro usnadnění předkládám jednoduchou tabulku pro orientaci v jednotlivých typech závazků.

Share Button