Dědění a darování

Mezi množství změn, které souvisí s rekodifikací soukromého práva, patří i změna institutů dědění a darování. U těchto institutů se mění nejen občansko-právní norma, ale mění se i jejich zdanění.

Dědění a darování je od 1. ledna 2014 upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“). U zdanění dochází k úplnému zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a přesunu zdanění darování a dědění do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (novelou – zákonným opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů).

Celý článek naleznete na stránkách Kreston A&CE.

Share Button