Uplatnění osvobození příjmů dle § 19 odst. 1 písm. zc) zákona o daních z příjmů po novele zákona o odpadech

Dne 30. ledna 2014 proběhlo jednání Koordinačního výboru mezi zástupci Komory daňových poradců ČR, Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem financí ČR.

V rámci tohoto jednání byl projednáván i příspěvek č. 420/30.01.14 na téma uplatnění osvobození příjmů dle § 19 odst. 1 písm. zc) zákona o daních z příjmů po novele zákona o odpadech, jehož jsem spoluautorem.

Share Button