Interpretace znění § 72 odst. 4 daňového řádu

Dne 18. února 2015 proběhlo jednání Koordinačního výboru mezi zástupci Komory daňových poradců ČR, Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem financí ČR.

V rámci tohoto jednání byl projednáván i příspěvek č. 443/21.01.15 na téma Interpretace znění § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, jehož jsem spoluautorem.

Share Button